Mail info@brbk.nl Bel +31 (0)413 – 490 711

BRBK is uw ervaren en gecertificeerde projectpartner

Bij de aanleg van nieuwe wegen en de ontwikkeling van woningbouwprojecten is het noodzakelijk om eerst de begroeiing te rooien. Hoeveel precies verschilt natuurlijk per project. Soms complete bospercelen en soms slechts enkele bomen. BRBK is uw ervaren en gecertificeerde projectpartner. Vertrouwd met de werkwijze bij omvangrijke bouwprojecten. Ons team volgt de procedures en is bekend met RAW-bestekken. Daarom werken wij samen met gemeenten, wegenbouwbedrijven, hoveniersbedrijven, projectontwikkelaars in Nederland, Duitsland en België.

Bij de aanleg van nieuwe wegen en de ontwikkeling van woningbouwprojecten is het noodzakelijk om eerst de begroeiing te rooien. Hoeveel precies verschilt natuurlijk per project. Soms complete bospercelen en soms slechts enkele bomen. BRBK is uw ervaren en gecertificeerde projectpartner. Vertrouwd met de werkwijze bij omvangrijke bouwprojecten. Ons team volgt de procedures en is bekend met RAW-bestekken. Daarom werken wij samen met gemeenten, wegenbouwbedrijven, hoveniersbedrijven, projectontwikkelaars in Nederland, Duitsland en België.

Stap 1:
plan van aanpak

Stap 2: uitvoering

Bomen rooien

Projectmatig bomen rooien is vakwerk. BRBK is uw ervaren en gecertificeerde specialist voor grote en complexe projecten. Gemeenten, provincies, wegenbouwbedrijven, projectontwikkelaars, hoveniers en aannemers uit Nederland, België en Duitsland schakelen ons in.

Stap 3: houtverwerking

Verwijderen stobbe

De achtergebleven boomstronk – de stobbe – verwijderen we. Afhankelijk van de ligging, kabels en leidingen en het eindbeeld wordt er gekozen om de stobbe te trekken, in zijn geheel te verwijderen of te freezen.

Afvoeren van stamhout

De gevelde bomen voeren wij na het rooien af. Stamhout wordt gebruikt in allerlei industriële toepassingen zoals zaaghout, fineerhout, brandhout en vezelhout.

Versnipperen van tak- en tophout

Het vrijgekomen tak- en tophout wordt ter plekke te versnipperd en afgevoerd.