Bomen rooien

‘Elke boom recht of krom; we zagen ‘m om’

Voor het aanleggen van nieuwe wegen en ontwikkelen van woningbouwprojecten is het noodzakelijk om vooraf de begroeiing te rooien. Dat varieert van enkele bomen tot complete bospercelen. Wij zijn vertrouwd met de werkwijze, volgen de procedures en zijn bekend met RAW-bestekken. Dat is één van de redenen waarom wij opereren zowel in Nederland, Duitsland en België. Uiteraard voldoet ons machinepark aan de laatste milieu- en veiligheidseisen. Met veilige klimtechnieken, verreikers, telescoopkraan en andere hulpmiddelen rooien wij elke boom op een risicoloze manier.

ROOIEN

Niet elke boom staat op de ideale locatie om geveld te worden. Vaak belemmeren obstakels waaronder bestaande bebouwing, het rooiwerk. Toch zijn dat situaties waarmee wij dagelijks omgaan en tot een goed einde brengen.

Afhankelijke van de opdracht verwerken wij de gevelde bomen na het rooien. Dat varieert van afvoer van stamhout, versnipperen en afvoer van het vrijgekomen groenafval.

Indien gewenst verwijderen wij na het rooien de achtergebleven stobbe zodat deze later geen hinder oplevert. Dat kan door de stobbe in zijn geheel te verwijderen maar ook door te frezen. Wij beschikken over een kleine (90 cm breed) en over een grote frees: elke locatie is bereikbaar.

SNOEIEN

Van nature hoeft een boom niet gesnoeid te worden. Maar menselijk belang in de bebouwde omgeving zoals een veilige doorgang en het voorkomen van stormschades, vraagt om regelmatige onderhoudssnoei. Omdat elke boomsoort specifieke eigenschappen bezit, lopen snoeimethodes en snoeiseizoenen uiteen. Dat betekent in de praktijk: op de hoogte zijn van diverse boomkenmerken. Onze mensen zijn niet alleen getraind in dit specialistisch werk maar wij bezitten ook het materiaal om de hoogste boomtoppen te bereiken.

STAMOMMANTELING (BOOMBESCHERMING)

Bij bouwprojecten gaat het niet alleen om bomen vellen: bij bouwprojecten is boombescherming van cruciaal belang. Want die oude karakteristieke boom of de bomenrij, past in de woonomgeving en moet gespaard worden. Wij zorgen voor behoud van het groen door stamommantelingen te monteren. Daarmee beschermen we de stam tegen eventuele beschadigingen. Natuurlijk gebeurt dit volgens bestaande richtlijnen.

AAN- EN VERPLANTEN

Het is niet alleen ons werk om bomen en begroeiing te verwijderen. Wij maken het totaalplaatje rond onze werkzaamheden compleet door nieuwe aanplant te leveren en verplanting van bomen te verzorgen.

Complete renovatieplannen, bermen en plantsoenen voorzien wij van nieuwe aanplant.